ARTE ADOLAY.jpg Kabara Dama.(Arte Maillam) 12 September 2018

6 hrs

Kaseya ka sulluma nitalalimmabbu ke diibette sulluma naminke nuyya uleyasi nimamajimowakin šanki nitena oja kosimme:

Šabiya usula antata dictator Esayas Afeworki Ethiopiatte sulluma nanandike da kidabbu sukiya kišesi fas kiwiki ke diibette kotengene suňasso kanti godke. Eritrea ka andena ašibabe, Šabiya usula tabilowa kekitta kišamowa kodorki išigolette sullumabbu kotaytinasi koyšišayyana ukunaňa alawa ski ‘lagiya kokkormeme’da jarimata kišoki mabusa kutu kišike. Okodoka Šabiya kittita marena antatena kosama G15 gujowayena jornalistena galla igida 2001la innakeda sulluma kokelena nawmo imesina mallaytaňe dittiya mabusiya ita ufkedowalle ka yi kikidannimasina ňadana fulkudana koytennimasi kiminki alleditta kibal fas kišike. Kunama antata Jermano Nati kišano mallaytiye sulluma kosinasi kokkelamowa šukiya dawma ajalala kokoyake.

No tama malleytiyekinna suka andekinna šašamabbu Ethiopia ministera ekkena Dr. Abiy Ahmed ikoma sulluma tama ay kosimowabbuno uku kišima sullumowassi ibin kikki anta ski tabaras gosso? Inna Eritrea agaralana malleytiyelana kinama askamana kokkakinna kišamowa katakena heske. Ardellalabbu sosasi sulluma gomata nakki gan gonakesuyyana Eritreala kontima sulluma kosimme. Oyna sabbatasi kunama agarasi tamana bišiya laga itiya kula koful goske. Miboma bišena akumata esommiya mibokedabbu kinowa kuful kikanasi kokkossu gommo katik godke. Sasiyabbu Eritreala sulluma kosimmowano agare lajinata ajowakin tarfomma kosimme. Oynabbu danna sulluma koytenale kišayya ekkenabbu agariyette sulluma kiminina heske.

Kaseya ka sulluma nitalalimmabbu ke diibette sulluma naminke nuyya uleyasi nimamajimowakin šanki nitena oja kosimme:

Šabiya usula antata dictator Esayas Afeworki Ethiopiatte sulluma nanandike da kidabbu sukiya kišesi fas kiwiki ke diibette kotengene suňasso kanti godke. Eritrea ka andena ašibabe, Šabiya usula tabilowa kekitta kišamowa kodorki išigolette sullumabbu kotaytinasi koyšišayyana ukunaňa alawa ski ‘lagiya kokkormeme’da jarimata kišoki mabusa kutu kišike. Okodoka Šabiya kittita marena antatena kosama G15 gujowayena jornalistena galla igida 2001la innakeda sulluma kokelena nawmo imesina mallaytaňe dittiya mabusiya ita ufkedowalle ka yi kikidannimasina ňadana fulkudana koytennimasi kiminki alleditta kibal fas kišike. Kunama antata Jermano Nati kišano mallaytiye sulluma kosinasi kokkelamowa šukiya dawma ajalala kokoyake.

No tama malleytiyekinna suka andekinna šašamabbu Ethiopia ministera ekkena Dr. Abiy Ahmed ikoma sulluma tama ay kosimowabbuno uku kišima sullumowassi ibin kikki anta ski tabaras gosso? Inna Eritrea agaralana malleytiyelana kinama askamana kokkakinna kišamowa katakena heske. Ardellalabbu sosasi sulluma gomata nakki gan gonakesuyyana Eritreala kontima sulluma kosimme. Oyna sabbatasi kunama agarasi tamana bišiya laga itiya kula koful goske. Miboma bišena akumata esommiya mibokedabbu kinowa kuful kikanasi kokkossu gommo katik godke. Sasiyabbu Eritreala sulluma kosimmowano agare lajinata ajowakin tarfomma kosimme. Oynabbu danna sulluma koytenale kišayya ekkenabbu agariyette sulluma kiminina heske.

Agara kokele bubiyesi koddima kasa kišona kogošake. Jarimitiyittabbu kilili kišima laga kišesi mabusakin kinolanowa iwiki tamabbu mabusa kutu gosumowa amanabbu sulluma heda kišammowa katakena kogošake. Oynabbu Šabiya kosima kande sulluma koytennimowa katakki usulena sarodasi fedi.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna.