02 May 2019 Nati Galla

Nati Galla
Nati Galla Kodinga kokolatta Mannam udamoa bubia faiyanake; anda maida, Annan isho.
Aminno shabie Kunamasi inna bubia okkailoki kunama bodesi jasusia kinolano sholdabbu osanagommo Kunama bushukumunasi suma kokela kakasina kishaiya. Kunama laga hedakin dea; 1977-la Wuddibawi gubaie-la Kuname waghiakin naudkanolankoshike, abbaria ashi North/ South Amerika-la kosanamoa kokala; laga dinesi Reservela kutumoa kokala lawanke; abbaria kimesi Isayas white man kishaki unu hesumoabbu kimingoske.
 Shabie tilindade inna isabkeda shonnaudanni, lakin interest sholda kosake dolle nakoske. Oinabbu imeke ukuke Isayas gasunanga fanaka etetala lakin tilindadie Kunama koloki amena Kunamekin Kunamasi maginandabbu kodanasi hakella koinamme ide oinanni kime oininga kakosima kandita.
Ide Isayas bilokanume; kittita darghellela kokosima ka darghelle baiye arta kokeskema maidabbu aberedi; imena Kunamasi ghenkolaki ime hemmoabbu gadina hemuna. Innalle duggaga, taka, ulfa tunga...maida heske. 
Aba N. G-dea.