May 27 2015 Adolai Agita‎ Kunama Kabara Tokome

Kokela nakkelano kasa asommowabbu kasa ainanga nasonga.Alexsander koyama kulabu antatowa Adolai kosoki bashkulle antata Osaya Sila kosoki tama Konkora konala koske.Kua ibalema kulabbu agita kosia yiki shigidambe koshima data ikana. Alexsander kunamasi feske ditta sultatasi fesumme,woineno abayasi kekeki ibachiki shukia jabiske.Adolai agitoa lakin tama aba nakoski.Adolai ibalettabbu dikedabbu nikano muna kokela.Adolai tama kosima halatena abalankin angada inamme.Fanaka gerankin nasski nakotulke.Inna kenassi nasoronowa aikedabbu kuasi imamajiki olkomiala kutuna kalma inabessa woinikan deya.Tama lakin woina fanakowa shaske,Kua ellide otakki osagomme okoske.Ide innaye kua ibalema salmatasi woinia kosse dabbu kofara gonke.Iowala Adolai kobucha namin keski kue 120 okoskulutakeski sawara kutuno sawarowa mantimala agarowa ishana kishaya 40 olutake.Makkelaki agarowa aikalleno ngerabbu aura kogoshamme dako mamala sawarowa barela kimintiki ikaski utuke.Mali masaki andabbu makoshishinino ikaski sawarowa nauskolake.Siyasata ningerana lakin aba inna kuena kokala nanti neinamme.Tammankin Adolai agita aba nasamowa etake. Bashkulla kasakala arta mafali gomake.Meulama sholdowa ulia nafalana unu imema kowayena nafala kutuno uta goske.Tama matikama hira lawki ishesi makinta keta kasoskeda matikke.Lakin makintowa Kunama sholdowabbu kitaki aishe otakasoke dabbu kingerana heske dabbu kofalino kotik goske.Ide kua itakemma data arte kimin kika gosumowa kofali goske.Adolai kittolle kosimme kittitala kilimme.Tama hadirena kotingira taggimala koski aja minda naus goski.Ngela arta koful goske ide amanida kayama aurena kiko goske. Tamasi kofalinni.Kittitowa ailada kishayana akaki marosungamma ekossu

Gilo Tuka 1. Sultuta shamabara kobinima kwa dimala ñera kifodana, aba kalla kwa ataka kosmmedabu aura nafitte nauski shara kifoda, udañalab winanni suna, lawetaña nawib koyanniski ñerñereda kifodana; aba natakkesuna. Lakin somakin shaski kwe wala ojiya kontinni. 2. Hala kobinima taya shimiya konyinamma masalowa kokalanno inna kunama tummadenasi wiyab kontigonki kunama tummadena koshumburenasidabu fenki amta tabarangommenae kodie, dugulie, sukiyakishe, kenama agarowae bubie fifinkoybamowabu okotatayna kwa daunkosamowabu kunama tummadotta kodenasi kosarda kotikkiyamowakin fenki kwa kida atimalana suka kisha katawalana ayniyebu jarimata baddala jarimata kotaf kokki sultuta hena kokobin kosaki aikoda arfan gombessa isibina kunamellam kosinandia uliñña kakomamajimakin aññada aykosso? ERKUKODISU Isotimma, sota. Samoskisho, sama. Aykoso dilla? Be sandasi gola nishoyana hamiya itakennimma masalatowa ibinno haka otigommiya otakena kikaylono kasagodibe? 3. inna kunama tummadena koshumbureki kunama agarowasi salankolaki minda abarmabu sab orata fankotunasi tamengomme amanoka sultuta hena kobinnokakinbe
Assene Sena Ena adolay agitan dino ye matawana lakin nekkatawanowa kwe ninadinammeki ethiopiala kokosima taye ninadiñña matawana . Ena saneya taye anada.

Adolai Agita:-AGARASI OBAMATTE MALENGA GAMAKESKI LAKIN DC KIMLA VOA DALA ARADIA AINIYETTE KOLEKE.

Lagala haka kodamala haka hesutta kua ashirma kotuki atoda inanni.Ame kadarabbu gomamala Adolai matarbima datenkin ella atoda inammeki bagania kolatta gomma datesi anda kotulena.Dale olatta gommowana ide shadiabbu SALE FILICHEKE olatta gommowassi anda kailona shausuna.Woina katubbu makobininasi awadenna uyenna kobuchabbu kakaki karesuna.Datowa matakemowabbu urfa masonni ide urfa masommabbu mawimala amette koma komana.
Tama Amerika kimala mabusa kililli koshimena dugulie kiamena oliki dommala kodama aure gate barienkin angade mesel-biheratla lakin olono nagura nasamekeske.Iowala kobucha kiminki kue bare olimabbu kua arta yoma kalla kifaliki agara kimamajike.Ikaski Washinton DC naibbu Obamatte malengaski imamajino auria kokobinki andanga OBAMATTE milena kalma kinakema entiki etakkasonki awadenna uyenna kofalike.DC yike dako Obamatte milema kabarowa inkeno. Be agarasi kisasana kogoshammeno mistirabbu kibinibe. 
Ide kua arte olattama kalla sawarie nafoskikaki akaki hoske.Komin kishimowa kakkela katakki agarowassi katubbu itakena kogoshake.Adolaisi omeno okuno woina hedia lakin hakowa otakena kogoshake.Unu aikedabbu kue udaki kidia kinatimana majowa inano elellowaye odaki agara kosasana hakowa daumuna dadino.Matak maulake tama toshe.Agitea nashkema ula kola. Diba tumma summadala kale wo Toshe. Bala otoske marda,bala nibatannima andia nekkailome Toshe.Abisha kishabbu matake kailabbu darme bacha nibachinga noki tagamala akigonube,

Adolai Agita:-Kunameda datella kotakemme sumokowaye sokomaske akosasena ashibabenasi otta doros kisameno olaji gammo unu hesuma kikaki hoske.Amerikata Etiopia koshita kalabbu kulukoki orota kolake.Anene kowa hanyunya Kuname artesi data namin nasongaski sholda arta kufulki ingameske. Inna kuanayette kobinki ide Kunama mimamajiki sholda kolanasi doron gonke.
Anenesi aminno inna kua ayayenatte nokobinonki okkelama unu kasa „kuena sholda kinakeno woina sholdowassidabbu nasagonske jinni jin al fulus ki arababbu kudakenke.” Adolai kittita antata kallabbu Anenette kodosunasi Adolai kua nafitta sakita kishamowa kotakke Tosheke Mamake Atalike
Kuelle Anenette kokobikessa aika kalli kudaki kidia inatima kusuno.Anenesina fanakiasi nafos kikanga.Amerika lagena adaba kitakemowabbu nafod kakki kaggoshamma amela fad kawinangonke.Inna Tosheke politika
Adolai Agita Kittitowa kokki maronki assi makoke dabbu kokkasaro gomma kittita marenaye inna aura ashkawa kua baya kogoshamma aura erkakenabbu kittita maromakenke. Kasaratala kuluma alemata abbaresuman ditta datellanume.Ide kunamowassi inna bagana inna baranta inna sultuta hedaski magasku agasiala moda kikomma kiwibbu ellala kosaya unu sultatolle woinio sunnimowa kitakema sabbatasi,he is fucken smart.Tamana gomatodinnimasi ibacinga,atubbu kakosaladanga,kakotarenga.Inna sania ide kososona kinakeno serkidimma kishaya katitonni.Aura takalla,kala ngera sania taggime kosamowa unutte kotomena gon koinamena masalon gonke.Ide inna tabilenabbu tawatosuna itakki isana goske.Serkidia lakin hannad kaulanowa tamana konti goske. Amanida wadamma abokasi amanatomu.Lagingata batafalabbuna gogodabbuna maron nakinowa korma kosimme.

Adolai Agita  Inna morkenaye kitakemmowa bulaski shukia falowa kitake.Matakennimuya koneya hummamu.Innaye kiama kowaye baddala kokana fadda komowa alle kaudanni.Inna kenaye kiamasi kesungudame mikosia Shabiam iya gosumowana kesunguda gosumowa mali masake