19 June 2020 KASA Kabara Dama Kodusu


KASA

Kunamena tagamia Shabia kishama natakemmema Erkukodisu dore mara Adolaysi kasasasube? Tagamea bubia aissa Kunamesi malla kutuke. Kunama laga bura, lagia totoma kishama tammata itakemmeno ena nisasana dadanno alaman gonube? Amana aurasi „ena Kunama tagama ellimme tur nilattaki nimamajiki sholda nitarebina tarbiba kishama Kuname olikosake. Nutaki Shabia Kunama agasala kokka kutukasoke, Shabia tummadingnga bushukusunasi kalusiebbu kisana goske. Kunama Shabia shaltuta adigila Adolay Kornelios, Weyane shaltuta talaloana ena Adolay biloka. Shabia sana esommeno battannishake. Sanakin keulafammo daben nokkosso WEYANE 1998la KUKODISU kikaskidorkesono ena ER-KUKODISUta nifegedaki Kunama koshera nisaladake eme Ethiopia Kuname dabbu, oinabbu Weyane inggera sana kesoke diadata nafoskekanasi ide nafoskeggoske tamma uiata.
Kunama dinisea kosherea niskamama ena Adolay Kornelios aba akosasanda kotika tokoroabbu. Enakin kuia badda kolima Kunama kisha akosase anakimende kokoske, ena kokala CHAT ngabbu okosasaki ansangga fuso kosaki Ospedalala tele 3 nengemumme. Ai Kunama lauia kelenasi Erkukodisu mara kolana kalma kinabe? Erkukodisu faneda nakannisumossi niafanuna kalma na esono? Kuname Annambe ena? Shabia ngeladittiabbu Kunama haka ngelabbu gunummo kasa kebibilake. Kuname ena kokala WEYANE kitabe fanedebbu okosodamme, tur shibabiana oinama kosasoabbu hakossi lakangki gunun gongkeditta „Ishshi, Ishshi, Ishshi Goitai“ dabbu nokosoda gonumoa kokalenume. Kunamasi Nissala Malliatette kakotaita, imekin kakosasa, immette kakosamara dabbu nilattagongke. Tammata taede badia nisa salunuma ai nikono? Kunama ulia nafasibbu kotakolanni ena kokala, Kunama kifegedanoa tur Annanada innemokoa. Kuname enasi koma kedoronoa kailo.
Kunama Shabia lilika kotika kinama, Shabia matarebe sugunneski, „Kunamasi Kunamabbu kiasuma matareba“ tillasumana enoka Adolay. Bulukokenume okosima, agara sasam koibake Erkukodisu Adolayna Kadriena kongerasi. Fada koma baddeala dusunoa kekkailo sakit haddadomme. Kunama sasa Shabiana Erkukodisuna sirgitia teskutunasi timasunnimma oina kitake. Shifte bacha shigide nauda, agara mala tafurada, Kunama kokoba uturasi kobisha bacha fitetata nifegedabe Adolay? Iddire Agaria Kobisha bachasi fitetomme kidabbu shakkatonumeki uleabbu ka fitetodaki ifali. Fiteta talabosuma itala, Hotel Hotelebbu aisi nikada nengenno fiteta fardakin ajaja nishagonno? Masa suluba koueki agarasi ana ketebbu agara kamashiki badeala fesu. Oina kishamma kishea akkaila nissalitta tur ngela sandada. Bubiakin agarasi haddada aurakin maltananuia maida. Ena Jejjeresi kailona Kunama kosimmoa kitake. Nissalea „kureala sokoda kotu.“ Kunamekin nokkailoki laingki hulen gonumana enama.
Sale Felice (June 21, 2020)